På tide å endre skolesystemet?

Denne videoen sier noe om årsakene til at barn og unge sliter med/dropper ut av skolen. Motivasjonsfaktorene for å fullføre en utdanning er endret. Formålet med utdanning er endret. Yrker og fagområder, arbeidsliv og samfunnet er forandret. Industrialismen bygget gode skoler, men det er lenge siden alle passet i samme (støpe)form.

Dårlig allmennkunnskap

Det er jo litt trist at det står så dårlig til med allmennkunnskapen i USA, men det kan jo forklare hvorfor presidenter og presidentkandidater til stadighet tråkker i baret. Og ikke minst kan det forklare at en som Donald Trump kan bli nominert til presidentembetet. Kanskje hans uttalelser i noens ører høres ut som ord fra en guru…