Naturens rariteter

Nei, det er ikke mennesket. Selv om det kunne passe….


Anders (14) fikk en skikkelig raring på kroken. Det viste seg å være en taglorm. En riktig udelikat skapning fra havdypet. 
Taglormenes larver lever som endoparasitter i leddyr. Når de blir kjønnsmodne, forlater de verten og lever et kort og akvatisk liv. Som voksne kan de ikke ta opp næring.

Larven klekker fra eggene i vannet og søker aktivt etter en passende vert. Taglormer er veldig lange og tynne ormer som er nært beslektet med rundormene. Ved bare 1–3 mm tykkelse kan de bli 10–150 cm lange. 


Du kan se video av den noe spesielle fiskehistorien her.