Lederskap i praksis (et 3 minutters kurs)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/fW8amMCVAJQ?rel=0

Lederskap i praksis – se hvordan denne skjorteløse mannen får med seg en som følger ham.
Og denne ene følgeren er deretter den som får alle de andre kommer etter! Han vinker på vennene sine: «Kom, bli med!» Først kommer 2-3 stykker, så 6-7 og til slutt nesten alle. Dette er flokkinstinktet til mennesket: Det er bedre å være en av mange, enn å sitte alene igjen. 
Her er det faktisk den som er første «følger» som bygger opp lederskapet til førstemann.
Hvis du også tør være en av de første til å følge lederen, ja, da kan du plutselig være den som leder an en hel organisasjon.