House(s) of horror

Her er noen saker som gir psykiatiens uttrykk «mangelfullt utviklede sjelsevner» et dypere innhold:

Holdt døtrene innelåst i over 40 år. Andre like tragiske saker i blant annet Østerrike, men det skjer i Frankrike og i Sverige også. Og i Norge.

Men det er klart – enkelte av overgriperne har jo sine «gode grunner» for disse handlingene. De vil jo bare beskytte sine barn mot noe alt det fæle som kan skje dem der ut i verden – utenfor hjemmets trygge havn …

Hvis de ikke passes på kan en risikere at de begår selvmord eller at medfangene ordner det for dem…

Det verste er at det ikke bare er menn/fedre som gjør dette mot barn – mødre kan også.

Søte Shannon ble kidnappet og dopet ned av sin egen mor. 

Mennesker er dyr. Noen mer enn andre.