Toll og tull med tall

I 1975 ble det bestemt at nordmenn skulle slippe å betale merverdiavgift og toll på varer med en verdi på under 200 kroner som ble importert til Norge.

I 1975 var en vanlig timelønn på rundt 6 kroner og privatpersoners import av varer var vel heller liten, vil jeg tro.

En vanlig timelønn i 2013 kan ligge helt opp mot 180 kroner, og nordmenn (privatpersoner) importerer varer som aldri før. Internetthandelen er økende, men tollgrensen er fortsatt på 200 kroner!

Nå må norske myndigheter ta SATS og gjøre noe med tolltullet. Les mer HER!