Forbyr snus og el-sigaretter?

«Nasjonalt råd for forebygging mot tobakk» har i et høringssvar til den nye tobakkskadeloven går inn for et totalforbud av snus etter 2017. Dette vekker stor motstand og misnøye i befolkningen. Selvsagt er det snuserne selv som protesterer høyest, men nå har FrP gått til kamp mot denne type «heksejakt». (Les resten av artikkelen på vg.no)

Fra røyk til snus til …

Svært mange går over til snus for å klare å slutte å røyke, siden snusen har langt færre helseskadelige bivirkninger. Årsaken til at røykere begynner å snuse er selvsagt at snus inneholder det stoffet de er avhengige av – nikotin. Noen klarer å slutte ved hjelp av andre nikotinpreparater som for eksempel tyggegummi og drops som er tilsatt nikotin. Mange av de som IKKE klarer å slutte å røyke ved hjelp av disse oppgir at de «savner røyken» og «røykeprosedyren». For disse kunne el-sigaretter vært et atskillig bedre alternativ enn å begynne å røyke igjen. Beklageligvis er el-sigaretter ikke mulige å kjøpe i Norge. 

El-sigaretter 

Det eksisterer allerede et alternativ til nikotin-tyggegummi; el-sigaretterDisse er ikke tillatt solgt i Norge. Hvorfor? Fordi de inneholder nikotin…  


Dette kunne vært (og er) et svært godt alternativ til tobakk og snus for den som er nikotinavhengig. El-sigaretten inneholder kapsler med nikotin, men ingen av de kreftfremkallende stoffene som du finner i tobakk. For den som ikke tygger tyggegummi eller utstår smaken av mint-drops med nikotinsmak kan el-sigaretten være redningen. 
El-sigaretten består av et batteri og et munnstykke som inneholder nikotin. Nikotinstyrken kan varieres og smak kan tilsettes. Sigaretten avgir også vanndamp. Ikke alle skjønner vitsen med dette, men for den som røyker er følelsen av røyk i munnhulsen – og det å trekke inn – like «viktig» som tilførselen av nikotin. Poenget med el-sigarett er at du får stillet nikotinsuget, men slipper å påføre deg alle de andre helseskadelige stoffene. De stoffene som fører bl.a. til KOLS, lunge-/strupekreft, m.fl. Nikotinet kan blant annet føre til forhøyet blodtrykk. 
Jeg vil sterkt fraråde noen å BEGYNNE å røyke – både vanlig tobakk eller el-sigaretter. Nikotin er sterkt vanedannende. 

Du får kjøpt el-sigaretter i Norge, men disse er UTEN nikotin. Det er ikke DAMPEN man er avhengig av, kjære helsesjefer – det er nikotinet! 

Forbudet mot innførsel og salg av el-sigaretter har medført at mange må kjøpe dem i utlandet. Nå blir ikke disse pakkene lenger stoppet i tollen, da tollen har viktigere ting å ta seg av… 


Andre artikler om tobakk hos VG.