På tide å endre skolesystemet?

Denne videoen sier noe om årsakene til at barn og unge sliter med/dropper ut av skolen. Motivasjonsfaktorene for å fullføre en utdanning er endret. Formålet med utdanning er endret. Yrker og fagområder, arbeidsliv og samfunnet er forandret. Industrialismen bygget gode skoler, men det er lenge siden alle passet i samme (støpe)form.